Děkuji za naše Bódhisattvy


Věřím tomu, že všechna živá společenství, a to lidské nevyjímaje, žijí z Ducha a bez jeho přítomnosti zanikají ve velké vyprahlosti a zmatku. Věřím tomu, že pro každý lid je na Zem čas od času seslána lidská bytost, obdařená velkým Duchem (a samozřejmě i běžnými lidskými vlastnostmi), jež má pomoci tomuto lidu důstojně přežít. Lid z jejího vkladu čerpá životodárnou šťávu a děje se tak do doby, než je 'palivo' Ducha spotřebováno. Pak je většinou, pokud se lid neocitl v prokletí, seslána další bytost s tímto úkolem. Duch tak umožňuje lidu růst, konstruovat, tvořit, obohacovat a milovat. Ale především pokračovat. S velkou láskou k celé planetě Zemi a všemu živému na ní, pokorně děkuji za celý náš lid, za seslání Bódhisattvů, díky kterým můžeme žít v této překrásné, mírumilovné a blahobytné zemi. Je to čirá radost vnímat ji napřímo.