Sirius - nastal čas, abyste se dozvěděli


Sirius není jen hvězda, která hrála významnou roli ve starověkém Egyptě, ale také pozoruhodný dokumentární film Dr. Stevena Greera, jenž spoustu let let pracuje v rámci projektu 'Disclosure' /Odhalení/ na důkazech o existenci mimozemských civilizací.

Film je pozoruhodný především z toho důvodu, protože poprvé v novodobých lidských dějinách popisuje za pomoci nejmodernějších, striktně vědeckých (tedy široce ackeptovaných) metod pitvu pozůstatků zvláštního humanoidního tvora, nalezeného před desítkami let v Sonorské poušti. Jako kdyby čas skutečně nazrál, abychom se dozvěděli. Film popisuje cestu Dr. Stevena Greera a mnohé překážky, jež mu během jeho putováním za poznáním do cesty nakladly viditelné i neviditelné síly. Zajímavé je, že se krátce po uvedení tohoto dokumentu nikde neobjevilo žádné hlasité dementi, možná i z toho důvodu, že na jeho realizaci spolupracovali nejvýznamnější vědci naší doby. Jsem velmi rád, že video je konečně k dispozici s českými titulky.I. První část filmu obsahuje velké množství důkazů, že mimozemšťané existují,od oficiálních vládních dokumentů, vysoce průkazných svědectví a audio a videodokumentů. Projekty Disclosure a CSETI mají nejrozsáhlejší soubor dokumentů dosud nezveřejněných nahrávek, které nashromáždily během 20ti let výzkumu. 

II. Dále uvádíme rozhovory s vynikajícími vědci, jejichž cílem je zveřejnit dlouho skrývané tajné technologie. Ukazují nám, jak lze čerpat energii z vesmírného systému kolem nás, a jak průmyslové kartely tuto informaci potlačily. Co věděl Nicola Tesla, a proč FBI po jeho smrti zabavila jeho záznamy? Už více než půl století se používají lidmi vyrobená antigravitační vozidla, některá proto, aby kvůli kontrole mas posilovala falešné zprávy o únosech lidí mimozemšťany. Nyní přišel čas, aby tyto technologie byly přiznány a rozvinuty pro mírové energetické účely. 

III. V závěrečné části se zabýváme kontakty: principy CE-5 (pozn. Orgonet: metoda dr. Greera, kterou používá při kontaktu s mimozemšťany, také ji vyučuje na seminářích) a jak vytvořit most do transdimenzionálního vesmíru. Také sdělujeme, jak průměrný člověk může vytvořit kontakt s lidmi z jiných světů. Jsou vzdáleni jen jedinou myšlenku...


Steve Greer je duchovní bojovník s vysokým kreditem, který se staví do opačné role než ty síly, které samy sebe označují za „Spojené státy". Tito lidé jsou v podstatě kriminálníci, kteří by měli být postaveni před soud, a to z mnoha důvodů, které jsou zřejmé nám všem, kteří pozorujeme pád amerického impéria. Dr. Greer nashromáždil (více než kdokoliv jiný) ty nejpřesvědčivější důkazy o utajování jevu UFO/ET a na nás ostatních je, abychom je přijali. Utajovaná pravda - zapovězené poznání nám poskytuje nejmodernější přehled širokého spektra důkazů v podobě autobiografického vyprávění. Je to příběh i rozkrytí největších tajemství naší doby v nejmocnějším národě na zeměkouli. 

Neméně důležité je i to, že se v tomto vyprávění dozvídáme i o dobrotivé povaze mimozemských kultur, které nás navštěvují a které dobře chápou lidské podmínky a problémy, a zároveň se zdržují přímého vměšování do záležitostí pozemšťanů (takzvané První nařízení, které se proslavilo díky seriálu Star Trek). Měli bychom se vážně zamyslet nad tím, že historie moderních pozorování UFO, kontakty s mimozemšťany a přenos technologií začaly ihned poté, co Spojené státy nastartovaly nukleární věk tak, že v roce 1945 svrhly dvě atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki. Bombardéry s dlouhým doletem a atomovými zbraněmi na palubě měly hangáry právě v Roswellu, tyto bomby byly vyrobeny v Los Alamos, první z nich explodovala v Alamagordo a rakety, které měly nést budoucí nukleární hlavice, byly testovány ve White Sands - to vše se nachází v Novém Mexiku, uzlu vojensko-průmyslového komplexu. Je tedy pouhou náhodou, že v roce 1947 došlo k havárii UFO právě v Roswellu? Pochybuji o tom: hrůzy jaderných technologií mohly způsobit to, že soucitná mimozemská rasa přispěchala právě do této oblasti a později do všech oblastí, kde se nacházela podobná vojenská a nukleární zařízení. Možná nám mimozemšťané pomáhali zabránit hrůzám, které mohli rozpoutat nezodpovědní lidé. 

My pozemšťané potřebujeme veškerou pomoc, která je nám dostupná. Tak proč bychom neměli tento jev přijmout takový, jaký je, zahloubat se nad tímto zázrakem a odložit stranou všechny naše kulturní rozdíly? Potřebných změn jsme schopni dosáhnout pouze tak, že rozšíříme naše poznatky a vědomosti a podnikneme patřičné politické kroky. Právě v tom je přednost dr. Greera.

V mnoha ohledech nám fenomén UFO říká víc o nás samých než o našich tajemných návštěvnících. Zrcadlo, které nám oni nastavují, je poněkud děsivé, ale i plné naděje; pokud se zaposloucháme do slov dr. Greera. Například jím založený fond Space Energy Access Systems (SEAS) podporuje vynálezce, kteří přicházejí s revolučními energetickými technologiemi, jež mohou světu poskytnout čistou, levnou a decentralizovanou energii, čímž urychlují konec věku ropy, uhlí a atomového jádra, a tím pádem i konec lidmi způsobeného znečištění planety a klimatických změn. My v New Energy Movement (Hnutí za novou energii) úzce spolupracujeme se SEAS a dalšími organizacemi, obhajujeme důležitost technologií, které umožňují získávat nové energie a které jsou nyní tlačeny do kouta mocnými zájmovými skupinami. 

Ten večer, kdy jsem se poprvé setkal s dr. Greerem, mi jeden z pořadatelů akce věnoval samolepku na auto. Bylo na ní napsáno: „Pravda vás může osvobodit, nejdřív vás však pořádně naštve." Pokud se odhodláme přijmout věci tak, jak jsou, a nebudeme popírat strašlivé okolnosti, ve kterých žijeme, pak budeme moci nalézt řešení a možná budeme mít šanci jako jeden celek, jedna civilizace. 

Tato odvážná práce není podnikem na jeden týden. Během posledních dekád bylo mnoho pokrokových vědců zastrašeno, zavražděno nebo jinak umlčeno pomocí přívalu dezinformací a osobních útoků. Dr. Greer to všechno, k našemu dobru, přečkal. 

Tato kniha může být tím nejdůležitějším, co jste kdy četli. Je v ní plno transcendentních pravd. Je to volání po akci, která přinese změnu paradigmatu - z pozemské tyranie na pokojnou, udržitelnou a vesmírnou komunitu. 


Astronaut lodi Apollo, Dr. Brian O'Leary 

14. září 2005