Zázraky rezonance


Motto: „Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte ve smyslu energie, frekvence a vibrace.”
Nikola Tesla

Nedávno, během rozhovoru, prohlásil jeden z vědců, zkoumajících subatomární částice v Evropské laboratoři pro fyziku částic, poté co se opakovaně setkal s fenoménem paralelního přeuspořádání energetických částic podle záměru jejich pozorovatele: "V určitou chvíli jsme pochopili, že abychom uviděli skutečnost, musíme se přestat dívat a začít naslouchat." Dává to obrovský smysl. Zvuk je totiž vibrací, vycházející, existující a zanikající v přítomném momentu. Zkoušeli jste se někdy v přírodě ztišit, lehnout si a zaposlouchat se? Proniknout zvukovými vrstvami a nechat se jimi vést směrem k vidění skutečnosti - tedy energie? Již v prastarých Védách (všimněte si podobnosti s naším pojmem 'Vědy') se hovoří o posvátné slabice ॐ (Óm) slabice, která je vpravdě všechno minulé, přítomné i budoucí i všechno jiné, co přesahuje trojí čas. Zvuk, jenž tvoří, udržuje a ničí: „Existuje (pouze) jediné Jsoucno“, nebo „Jedno Jsoucno jest“, případně „Existuje jediné Bytí“.Dají se tóny a frekvence zhmotnit? Můžeme je vidět? Záběry níže ukazují, že to jde. Je to až neuvěřitelné, ale zvuk má opravdu daleko větší moc, než bychom si mohli na první poslech myslet. Na videu níže můžete vidět generátor tónů, který se dá ladit podle frekvencí. K němu je připevněna rezonanční kovová deska, na níž se přeskupují volné krystalky písku podle toho, jaká frekvence se zrovna naladí. Každá frekvence vytváří jiné geometrické tvary, jiná uskupení. Názorně zde lze vidět, jak je všechno v přírodě pečlivě uspořádáno, jak se chaos solných zrnek mění do pravidelných obrazců. Ovšem jak si můžete z videa povšimnout, ne každá zvuková frekvence utváří krásné vzorce. Některé frekvence představují fáze vývoje od jednoho obrazce k druhému. Sůl se tlačí pryč od vibrujících míst do míst, která jsou klidná (tzv. modální čáry).

Triviálně řečeno, zvuk formuje energetické částice (hmoty) a přeuspořádává je do obrazců (kompozic, uskupení), odpovídajících určité energetické frekvenci. Obecně platí, že čím vyšší frekvence, tím harmoničtější (vzhledem k Celku) obraz skládá. Jinými slovy, i my jako lidské bytosti 'kmitáme' a 'rezonujeme' na určitých energetických frekvencích, čímž vědomě, či nevědomě skládáme část svého neviditelného bytí do určitých obrazců a kompozic, jež jsou více či méně v harmonii s Celkem. Z toho se odvíjí vše, čím, co a jak žijeme a jaký to má dopad na nás samotné, tedy na Celek. Rozsah jednotlivých energetických frekvencí je znám svými hramonizujícími dopady na člověka, proto je používán v celé řadě léčebných a terapeutických metod. V níže uvedeném videu je např. obsažena frekvence, známá svými regeneračními účinky na buňky a nervové spoje v lidském těle. Zkuste si při jejím poslechu představit buňky vašeho těla, jako by to byly částečky písku na videích výše. Dovolte si je přeuspořádat a pocítit harmonizaci s Celkem. Je to nesmírně zdravé.Ještě větší překvapení nastává, zapojíme li do hry základní element, nutný k vytvoření a udržení života - vodu. Způsobů, jakým voda reaguje na zvuk je celá řada a některé jsou velmi zajímavé. Všude se pracuje s frekvencí, jež mění tvar vody, respektive způsob, jakým teče. Při frekvenci 24hz se z pramínku vody padajícího přímo dolů stane sinusoida. To však není vše. Při zvýšení frekvence o jeden hertz, na 25hz, voda vypadá, jako by padala dolů ve vývrtce, zatímco při frekvenci 23hz je tento efekt opačný. Pramen působí, jakoby tekl nahoru.