Chrámy lidstva


Motto: My žijeme v Praze, to je tam, kde se jednou zjeví Duch sám.

Za svůj život jsem po celém světě navštívil bezpočet chrámů, svatyní, kostelů a spirituálních center, napříč všemi náboženstvími, tradicemi i kulturami. Jak říkával Terence McKenna: "Znám celý ten duchovní supermarket." Tato místa většinou vznikají na původních - z pohledu energie a Ducha velmi silných - místech a postupně si je 'přivlastňuje' to či ono náboženství, případně ta či ona kultura. Jedním z nejpříjemnějších pocitů, spojených s návštěvou spirituálních míst, jsem zažil - pro mě velmi překvapivě - v nejznámější mešitě Jama Masjid v indickém Novém Díllí. Byla tam prostě ve vzduchu cítit neuvěřitelná lehkost.Pojďme ale k tomu, co přesahuje všechna náboženství světa, a tím je vědomí života ve spojení s živým Duchem, umožňujícím transcendentní dotek s tím nejhlubším a zároveň také nejvyšším v nás - naší vědomě projevenou lidskostí. Nebylo by pěkné, kdyby se všechna ta roztříštěná a rozdělená náboženství všech kultur světa konečně spojila do jednoho, jež by oslavovalo Ducha Člověka a jeho vědomí, kterým je - tak či onak - napřímo spojen se Zdrojem? Dokážete si představit, jak by vypadalo takové spirituální místo?

Mám pocit, že toto je v lidské historii tzv. 'stará vesta', kterou jsme jen odložili někam hluboko do skříně zapomění a nyní k ní hledáme klíče. Jsme přece jen jedním 'lidským druhem' a pyramidy v Gíze o nás šeptají starodávným jazykem svůj magický příběh, rezonující jednotou. Je fajn, že i v naší éře vznikají taková nová místa. Jedním z nich je lotosový chrám v Novém Díllí, dokončený v roce 1986, jenž je stejně jako všechny ostatní Bahá'í domy uctívání, otevřen všem bez ohledu na jejich náboženství nebo jiné rozdíly. Bahá'í zákony zdůrazňují, že Duchem domu uctívání je místo setkávání, kde se scházejí v míru lidé všech náboženství, aby mohli uctívat Boha bez jakýchkoli církevních omezení. Uvnitř Bahá'í domů uctívání nemohou být provozovány rituály jednotlivých náboženství, proto má zvláštně čistou atmosféru, vhodnou pro spojení prostřednictvím vlastní spirituality.

Dalším takovým místem je Goetheanum, Monumentální betonová stavba ve švýcarském Dornachu, jižně od Basileje, jež se stala sídlem celosvětově rozvětvené Anthroposofické společnosti a její Vysoké školy pro duchovní vědu. Je to divadlo pro provádění mysterijních dramat a jiných náročných scénických děl Rudolfa Steinera, zvláště pro nezkrácené znění obou částí Goethova Fausta a pro dramata Alberta Steffena. Dále je to také moderní mysterijní středisko, v němž se usiluje o otevření člověka duchovnímu, to jest božskému světu, na základě anthroposofické duchovní vědy a anthroposofického umění. Stavba nenese své jméno jen k uctění mimořádného člověka Goetha, jemuž platily první Steinerovy vědecké práce a knihy, ale také proto, že Steinerův světový názor; jak on sám přesvědčivě dokládá, spočívá na goethovském způsobu poznání (goetheanismus).

No a konečně se dostáváme k místu, na které jsem právě dostal tip - komunitě Damanhur v Itálii. Utajena v srdci jedné hory severně od italského Torina je magická stavba, moderní katedrála, která bývá nazývána 'Osmým Divem Světa'. Chrámy lidstva byly postaveny v místě, kde se střetávají Synchronní Linie, 'řeky' energií, které spojují kosmos a Zemi. Návštěvy či meditace v těchto Chrámech umožňují dostat se do kontaktů s tímto neobyčejným potenciálem k rozvoji duchovnímu, uměleckému či lidskému. Každoročně navštíví tuto rozlehlou katedrálu tisíce lidí z celého světa. Mnozí ji použijí jako nástroj k osobnímu rozjímání a k otevření nových vnitřních cest pro inspiraci a tvořivost. Pro ty, kdo milují umění a architekturu a hledají nový přístup k lidské vynalézavosti a tvořivosti, pro ty, kdo by rádi věděli, jak se skupince lidí podařilo uskutečnit 'nemožný' sen a vytvořit podzemní stavbu, vykutanou ručně do skály je tady Sál Vody, Sál Země, Sál Sfér, Sál Kovů, Modrý Chrám a Labyrint: Chrámy lidstva jsou jako velká kniha vědomostí, věnována vesmírné duchovnosti. Jevy a symboly v Chrámu vzbudí pocit posvátna, který je základním prvkem každé lidské bytosti. Chrámy mohou být navštěvovány denně. Jsou k dispozici pro jednotlivce i skupiny, k oslavám důležitých životních okamžiků, jako je svatba apod. Obřady a iniciace všech duchovních škol světa jsou vítány.