Je živá, protože zpívá


Je naší matkou a my jsme jejími dětmi. Vydýchla nás ze svého prachu, který se spojil s prachem z hvězd. Tak vznikl člověk na Zemi. Jsme jejími stvořeními, které miluje bezpodmínečně. Co uděláme jí, uděláme sami sobě. Jsme spojeni v jedno přes všechno živé. Tvarujeme ji svým vnímáním a svými záměry. Je milosrdná a trpělivá. Uzdravuje nás myšlenkami, dotyky, vědomím. Našimi základními společnými rysy jsou: neoddělitelnost, propojenost, součást celku, živý tok neviditelné energie a věčný pokus o nastolení rovnováhy. Je živá, protože zpívá...