Prd vodního buvola na rýžovém poli v jižní Indii změnil svět


To nejpodstatnější zůstáva dlouho skryto a zjevuje se jen zvolna, v tichu a pokoře. A tak se (nejen české) lidské bytosti dál a dál fascinovaně opájejí infotainmentem o těch, kterými navenek zdánlivě opovrhují - tu na téma instalování a deinstalování vlád, tu na téma předhánění se v počtu lidí, demonstrujících (za) svou vlastní blbost, tu na téma spílání někomu (ve funkci), kdo odvolal někoho jiného (z funkce), což je pro kosmos asi tak důležité, jako prd vodního buvola na rýžovém poli v jižní Indii. Ačkoli ten je - mám pocit - daleko podstatnější, protože vodní buvol alespoň pracuje pro Celek.

Nejdůležitější zprávou tohoto roku je tedy ta, že Indie oficiálně uznala delfíny jako první mimolidské osoby, jejichž právo na život a svobodu musí být respektováno. Zároveň zakázala jejich komerční využívání v delfináriech a zoologických zahradách po celé zemi a přiznala jim specifická práva. Ve zdůvodnění indického Ministerstva životního prostředí a lesů se, mimo jiné, uvádí:

"Vzhledem k faktu, že kytovci jsou obecně velmi inteligentní a citlivé bytosti, jakož i na základě vědeckých výzkumů, popisujících chování delfínů jako neobvykle vysoce inteligentních bytostí, ve srovnání s jinými zvířaty, jsme dospěli k závěru, že delfíny je třeba od nynějška chápat jako mimolidské osoby a jako takoví by měli mít svá vlastní specifická práva. Je morálně nepřijatelné, aby byli drženi v zajetí pro zábavné účely."

Když jsem před pár týdny sledoval jedno Basharovo video, zmínil se v něm o tom, že někdy mezi lety 2015 - 2017 navážeme kontakt, a naučíme se jedna ku jedné komunikovat, s prvním mimolidským druhem na Zemi. A přestože v kontextu doby by každého napadli spíše mimozemské civilizace, mně se jasně ukázali delfíni. Jsou nám blíž, než si myslíme. Jsou daleko inteligentnější, než si myslíme. A jsou připraveni nás učit o věcech, jež si nyní nedokážeme ani představit. Oficiální uznání delfínů prvními mimolidskými osobami s vlastními právy je svým významem srovnatelné s vyhlášením Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948 a zakládá první kamínek do mozaiky Nové Země, na jejíchž základech se všichni právě teď podílíme. Děkuji Indii. Namasté. [Gesto Namasté reprezentuje víru, že uvnitř každého z nás je „boží jiskra", která je uložená v oblasti čakry srdce. Gesto je uznání jedné duše duši druhé. „Nama" znamená poklonit se, „as" znamená já a „te" je tobě. V doslovném překladu tedy Namasté znamená „Pokloň se mně" nebo „Já se kloním tobě."]