Laskavost a vzájemná úcta v dnešní společnostiStojíme na hranici. Završujeme jednu krásnou a důležitou etapu, kterou můžeme ve vzpomínce pojmenovat jako přechod, či transformaci. Otvírá se nový obzor, něco zcela ryzího a dosud nepoznaného. Na každé jednom z nás je si nyní vybrat. Neříkám co, neříkám ani jak. Odsud se začínají odvíjet naše vlastní věci příští. Není a nebude si na koho stěžovat. Tlak roste a ještě poroste. Dost bylo ezo keců, je čas jednat.

V této souvislosti mám pocit, že přítomnost jeho Svatosti v naší blízkosti byla (a stále je) nám všem obrovským požehnáním. Z celého srdce děkuji všem, kdo umožnili jeho příjezd a pobyt v naší krásné zemi. Pokud jste neměli příležitost se podívat na jeho vystoupení, můžete tak učinit právě nyní.