Návrat ke kmenovému uspořádání díky internetu


Již zhruba od konce 90. let, a především po roce 2000, můžeme sledovat pozoruhodný rozpad a postupnou 'defragmentaci' všeho masového. Všichni 'vyznavači tradičních hodnot' se tohoto úkazu děsí, protože s masou se dalo vždy dobře a efektivně pracovat (rozuměj manipulovat) a její defragmentace se vyznačuje na prvním místě především ztrátou kontroly. To, co se ve skutečnosti děje, je o určitém návratu. Nikoli však o návratu v čase zpět, nýbrž o návratu v čase vpřed. O návratu samého sebe k sobě. Na každém jediném z nás nyní záleží. Náš hlas je slyšet. Osvobozujeme se, procitáme, napojujeme se. Už se není na koho vymlouvat, už není koho vinit. Už není proč chodit k volbám a cokoli od toho očekávat. Jsme tu jen my sami - každý jeden sám - zodpovědní za svůj vlastní život a za přežití celku. Míra naší zodpovědnosti je přímo úměrná míře naší svobody. Musíme se spojit, abychom přežili. Zajímavě o tomto fenoménu hovoří světová marketingová hvězda Seth Godin na konferenci TED. Poslechněte si ho, stojí to za to. Jak on sám říká: Internet skončil s masovým marketingem a oživil pradávnou jednotku lidské společnosti: kmen. Tím, že jsou kmeny založeny na společných myšlenkách a hodnotách, dávají obyčejným lidem moc vést a dělat velké změny. Vyzývá nás, abychom je dělali i my.
Prispej
Pinterest