Úsvit nové kultury


Nikdy nic nezměníš tím, že budeš bojovat s existující realitou. Abys něco změnil, vytvoř nový model, jenž učiní ten stávající zastaralým.
- Richard Buckminster Fuller

Vidím to před každými volbami, slyším to během svolávání jakékoli demonstrace na libovolné téma. Značí se to ve tvářích všech, kdo tvrdí, že touží po změně, a přitom se jakékoli změny ve skutečnosti bojí, protože by se museli změnit především oni sami. A tak dál a pořád dokola hraje jedna a stále ta samá písnička, drnkající a hrající si na změnu, která ve skutečnosti vůbec žádnou změnou není - je to jen slovy Jaroslava Duška: "Vata, Watašon" - zatímco pod povrchem už dávno probublává a vzniká něco nového, originálního a skutečného; něco, co nakonec velmi mírovým způsobem absorbuje a rozpustí v sobě vše, co nám dnes připadá tak důležité, neměnné a neuskutečnitelné.

Lidské bytosti, rostliny, nebo kosmický prach - všichni tančíme na tajemnou melodii,
notovanou z dáli neviditelným hráčem. - Albert Einstein


Změna je ve skutečnosti možná a je jednodušší, než by se mohlo na první pohled zdát. Spočívá v možnosti 'dovolit si se změnit', čili ve své vlastní představě o sobě samém. Nevyžaduje víc, než neviditelné, ale o to skutečnější rozhodnutí. Na jeho základě se dají věci samovolně do pohybu a Univerzum odpoví. Není možné, aby neodpovědělo, všechno je naladěné na jednu a tutéž vlnu! Je neviditelná, je nezměřitelná, a je dávno tady. Čas nazrál a další schovávání se za cokoli, nebo kohokoli je přinejmenším dětinské. Všechny ty volby a média jsou koneckonců zase znovu a pořád dokola stále o tom samém - o naší vlastní individuální neschopnosti a neochotě převzít odpovědnost za svůj život teď a tady. Víme to, dávno to víme, jen jsme ještě ne dostatečně dospěli, abychom si to dovolili přiznat. Potřebujeme se mít na koho vymluvit! Vždycky přece někdo může za náš zpackanej život! Menšinové etnikum, politici, zákony, jiné země, jiná náboženství, jiné kultury, ilumináti, ufóni... a já nevím, kdo ještě...Přiznám se, že i pro mě samotného velmi překvapivě, jsem se během posledních několika měsíců intenzivně a s obrovskou vášní pustil do studia Krajiny, kterou obývám a proměňuji spolu s ostatními bytostmi, nejen lidského původu. Zajímal jsem se nejen o lineární historii kultur, jež se v této jedné a přece stále jiné - protože neustále se proměňující - Krajině postupně objevovaly a mizely. Zajímalo mě, co tyto změny kultur a náboženství provázelo v rovině, kterou bychom mohli nazvat věčnou. Jakým způsobem se tyto kultury otiskly do věčnosti v rovině vědomí, poznání a živé zkušenosti. Šlo mi o to odkrýt vrstvy, jež nejsou běžně exaktně a materiálně dostupné a změřitelné, tudíž jsou jazykem současné vědy neexistující, a přece jsou 'uloženy jako otisk do kamene' a nastane li příhodná doba a příslušné okolnosti, vyjde najevo, že je možné v nich číst jako v živé knize. Jednu věc mají všechny kultury společnou - je to tvořivost, díky které se dočkaly obrovského (a nebo menšího) rozmachu. Je to vědomí posunu, jenž učinil předchozí model zastaralým a otevřel tak dveře k novému. Ne vždy bylo nutné prosazovat nový model silou. Jednoduše se uchytil, protože byl výhodný a usnadnil všem život. Mám pocit, že stojíme na prahu takového nenápadného posunu. Můžeme si ho dovolit nazvat úsvitem nové (globální) kultury? Kdo ví, to ukáže teprve lineárně plynoucí čas. V každém případě v středu dění se už dávno něco odehrává, a ti, kdo už nějakou dobu cítí, že se tomu tak je, nemusejí propadat beznaději, že stojí sami jako svítící majáky v temném moři vědomí.Klíčovými slovy jsou vědomí, soběstačnost, udržitelnost, komunita, celek, soucit a láskyplné srdce. Tedy to, co si já pro sebe nazývám 'Simple life' (jednoduchý život). Jak se hovoří v textu o dokumentu 'Revoluce kulturně kreativních lidí': Dokument pojednává o takzvané "nové kultuře", kterou její členové nazývají "probuzená společnost". V době vzniku tohoto dokumentu bylo zaznamenáno přibližně 200 miliónů lidí sdílících podobné myšlenky. Tito takzvaní "kulturní kreativci" se vyznačují celostním vnímáním světa, což jim umožňuje vnímat jeho energii a kolektivní vědomí, a navazovat kontakty skrze toto společné vědomí a nikoliv přímo. Otevírají se zde témata typu duchovní růst, komunity, politika zdola, ekodomy a ekofarmy, přírodní medicína, změna životního stylu, vytváření vlastní měny, zelené banky... atd.
Prispej
Pinterest