Jak se plní snyJak se plní sny?

Na to existuje velmi jednoduchá odpověď: "Vice versa."

Jako 'naopak'?

Tak jako kapka rosy v sobě zrcadlí celý svět, jsou i naše sny součástí a odrazem celku.
Mají své místo, svůj čas, spějí k naplnění, protože jim byl kdysi udělen mocný impulz.
Vycházejí z nás, z našeho nejniternějšího, nejhlubšího já.
Nakonec je to ale celek, kdo jim najednou, z ničeho nic, umožní vzniknout.

Z ničeho?
Nic?

Na počátku byla, je a vždy bude prázdnota.
Nic.
Z ničeho nic.
Tak vzniká vše.
Díky čemu ale to vše vznikne?

To nic se projevuje jako dlouhé, táhlé, vakuu podobné, prázdné, nesnesitelné nic.
Pak přijde z ničeho nic impulz, ucítíme vlnění, zasáhne nás rezonance a jsme naladění.
Jsme z ničeho nic naladění, protože kosmos to z ničeho nic umožní.
Jsme na vlně. In line [v souladu] a online [napojení].
Jsme přítomní, probuzení, naladění, vědomí.

A pak se plní sny?

Pak je prázdnota, potenciovaná naší vědomou zkušeností, připravena splynout s naší skutečností.
V tu chvíli se počne odehrávat zvláštní zázrak, popírající běžné fyzikální zákony.

Je to synchronicita?

Je to samotný zázrak (s)tvoření.
Nejtajemnější, nesmírně vzrušující, životem a zdravím prodchnutý akt splynutí ve velké neoddělené Jednotě.
Mohu si vysnít cokoli?

Ne.

Proč ne?

Alespoň ne tak, jak to myslíte.

Co to znamená?

Váš dvojník Vás chrání před vlastní idiocií.
Sny, které sníte jako běžně žijící člověk jsou zkázyplné. Vedou do záhuby.
Naštěstí je zde něco (nebo někdo), kdo (nebo co) nás převyšuje a koriguje naše snění.

Je to někdo (nebo něco) možné popsat?

Je to naše poslední životní pojistka proti zhoubné idiocii.
Idiocie je prastarý jev, provázející člověka již od antických dob, rys člověka, který se stará jen o své vlastní zájmy a zcela ignoruje potřeby a zájmy jeho komunity.
Zkratka do záhuby.

Myslíte, že je dobré mít na paměti blaho a prospěch komunity?

Není to jen dobré. Je to životně důležité!
Jak bude vaše tělo [komunita] fungovat, když se buňky [vy a ostatní vaši bližní] začnete chovat idiotsky? Když začnete mít své vlastní, zhoubné sny a budete je prosazovat na úkor ostatních?

Jak?

Vaše tělo [komunita] začne umírat. Na vleklou, zhoubnou, nevyléčitelnou nemoc.
Co se děje jedné buňce [nejmenšímu bližnímu], děje se tělu [komunitě].
A jak se tedy plní sny?

Plní se samy od sebe.
Naopak.
Pozpátku.
Pohyb dopředu je zároveň pohybem zpět, k místu, odkud vzešel onen mocný imuplz.
Do místa, kde se naše skutečnost spojila s vědomou zkušeností.
Tam, kde počal onen zážeh.
A zvedla se vlna.

Ale jak se tedy ty sny plní?

Z prázdnoty.

Jak jim můžeme pomoci na svět?

Nechat je dozrát a narodit se.

A jak můžeme pomoci světu?

Tak, že pomůžeme sami sobě.

Prispej
Pinterest