Jak vlci mění řeky


Všechno je spojené. Vlci jsou našimi spojkami k nekonečnu. Jejich přítomnost dává naději na přežití a zachování se. Spojeni vědomím, učí nás pokoře a bytí v Řádu. Jsou tady, aby nás učili rovnováze uvnitř sebezachovávající sítě života - ekosystému. Jsou jeho neviditelnými staviteli a udržovateli. Nastal čas najít k sobě zase cestu?Prispej
Pinterest