Andělé a blázni


Motto: Blázni spěchají tam, kam se andělé bojí vstoupit.
- Alexander Pope

Ve své knize Cesty písní (The Songlines) z roku 1987 vypráví Bruce Chatwin o tom, že australští domorod­ci musí znát místní posvátnou píseň, aby v životě obstáli. Lidé odjakživa věřili, že zpěv písní v přeměněném stavu vědomí mění svět. To, čemu říkám síla ticha, mohl být pro naše domorodé předky, pro něž se geologie stala posvátnou oblastí, Velký duch, který vytvořil Zemi. Písně, hudba a melodie i pohyb a vlny, to vše pro­bouzí k životu. Máme-li vycházet z práce některého z těch nejslavnějších a nejkontroverznějších vědctů typu Davida Bohma, můžeme konstatovat, že fyzika dnes dochází k zá­věrům, jež tyto dávné názory potvrzují. Jedna Bohmova myšlenka tvrdí, že kvantové vlny ob­sahují dané informace, řečeno jeho slovy - "pilotní vlny vedou předměty, jako by (vlny) měly jakousi zakódovanou moudrost". Domorodé sny a Bohmovy pilotní vlny jsou tím, čemu bychom mohli říkat duch atomů, který uvádí naše těla do pohybu.

Domorodý mýtus vypráví o legendárních totemic­kých bytostech, které ve snovém čase procestovaly všechny kontinenty a zpívaly o každém, kdo jim přišel do cesty - o ptácích, zvířatech, rostlinách, skalách a tůních - a při tom zpěvu začal existovat svět.
- Bruce Chatwin Cesty písní

Mnoho vědců zastává názor, že v živé stejně jako takzvaně neživé hmotě se objevuje jakási vůdčí síla. Řecký filozofAristoteles pokládal život za sílu, která organismům přiděluje vlastnosti. Celý vesmír navíc viděl jako jeden or­ganismus, jejž nelze dělit na jednotlivé části. Představitel moderní teoretické fyziky Paul Davies ve své knize Pátý zázrak zdůrazňuje, že věda silně podceňuje starší představy o životě jako vůdčí životodárné síle. Jde o těžko postižitel­ný, neměřitelný faktor hmoty pokládaný za původce života, který se pohybuje souběžně s hmotným tělem a informuje je o směru, jímž se mají ubírat. Fyzik Paul Davies zastává podobný názor jako Aris­toteles, Leibniz a Driesch a věří, že tajemství života je ukryto v neviditelných, informačních vlastnostech hmoty. Jak uvádí v Pátém zázraku, má pocit, že tyto informační vlastnosti se nacházejí ve vlnové funkci. Život - neboli růst a vývoj orga­nismů, pro něž je charakteristická samostatnost a komplex­nost a které jsou schopny se rozmnožovat, metabolizovat a přijímat potravu - podle Davise pochází z informačního obsahu nelokální globální vlnové funkce. Jinými slovy, ha­dovitá vlnová funkce je dalším druhem moderní vůdčí síly.
- Vyňato z knihy Arnolda Mindella 'Kvantová mysl a léčba'Kdysi dávno mě velice zaujal jeden příběh. Za Dalai Lamou, když byl na turné - tuším po Anglii - jednou přišla velmi plačící - my bychom řekli hysterická - žena s naléhavým sdělením ohledně planety Země. Na první pohled - podle našich běžných společenských měřítek - vykazovala všechny známky bláznovství, tedy stavu který považujeme za nepřípustný a vytěsňujeme jej mimo zdi naší "normální" běžné reality. Dalai Lama ji objal kolem ramen a vzal ji stranou, kde ji velmi pečlivě vyslechl. Byl v tom pro mě jednak akt neskonalého soucitu a pak také zřejmě fakt, že ta žena měla zřejmě Jeho Svatosti skutečně co předat a pouhý fakt, že neunesla momentální příliv energie , jenž u ní zapříčinil "nenormální" chování pro něj vůbec nic neznamelo, protože viděl za něj.

Když se mi dnes ráno dostalo do ruky video s názvem 'Disturb reality' [Naruš realitu], okamžitě se mi vybavila vzpomínka na ten příběh s Dalai Lamou. Je totiž stejně jednoduché/složité někoho odsoudit, jako ho uvidět. Záleží pouze na nás a úrovni naší síly, co si vybereme. Ten mladý muž je - řečí naší běžné společenské mluvy - bezesporu mimo. Možná ale nebudu sám, kdo vidí, že je taky "napojený" a tím se pro mě stává svatým mužem - nádherným bláznem - který má co přinést a spěchá nás ozdravit právě tam, kam se andělé bojí vstoupit.Prispej
Pinterest