Jaroslav Dušek - Poznání s laskavostí


Motto: Poznání bez laskavosti a vědění bez střízlivé střídmosti jsou k ničemu.
- DON JUAN MATUS

Celý Vesmír je postaven na bázi energie. Ve vesmíru existují dvě základní energie, jež jsou protichůdné, ale zároveň se doplňují. Jedna energie je oživená, druhá je neživá. Neživá energie nemá vědomí. Vědomí je kvalita oživené energie, která se projevuje neustálou vibrací. Každý živý organismus tuto vibrující energii vlastní. Mimo bytosti organické žijí na Zemi také neorganické bytosti. Jejich vědomí není vázáno na žádný organismus. Základní nutností pro organické bytosti je přeměnit vesmírnou energii do senzorických dat. V případě lidí to znamená vnímat svými smysly svět v takové podobě, jak jej všichni známe. Jinými slovy, smysly nám interpretují kosmickou energii do světa tvarů, tónů, chutí atd., do tisíce škatulek, pomocí nichž klasifikujeme a popisujeme svět. Energeticky je člověk podoben velké světelné kouli, uvnitř které jsou svazky energetických polí. Každá z těchto koulí - lidí - je individuálně spojena s vesmírem - tj. v řeči čarodějů s Orlem neboli Temným mořem vědomí. Tento individuální bod spojení každé bytosti s Temným mořem vědomí je nazýván slučovací bod. Je to místo, kde vzniká vnímání a kde se také určuje, která z vesmírných vláken budou vnímána. Temné moře vědomí čili Orlovy emanace - Vesmír sám - je složený z nekonečných polí energetických vláken rozprostírajících se do všech stran. Uvnitř Temného moře vědomí existuje další vibrující síla, zvaná Záměr. Termín Záměr je pro čaroděje něco jako ekvivalent inteligence, proto celý Vesmír je pro čaroděje vesmírem nejvyšší inteligence. Záměr je rovněž síla, která je v celém vesmíru zodpovědná za všechny změny a mutace. Sílu zvanou Záměr užívají i všechny lidské bytosti způsobem, který odpovídá jejich interpretaci světa. Tak například věřící člověk interpretuje svět a události v něm jinak než ateista a díky Záměru oba žijí ve stejném, a přece velmi odlišném světě. Záměr má v jistém smyslu i predátorskou kvalitu, neboť jeho vlivem - jako energetického faktoru - jsme neustále taženi či tlačeni a testováni vesmírem samotným. Tento neustálý koloběh a tlak vyvíjený na všechny bytosti má za úkol rozšířit nebo zmnožit jejich vědomí, tak aby si ony a celý vesmír byl vědom sebe sama. V živém vesmíru je tedy totální vědomí konečným cílem. Aby se člověk napojil na Záměr a byl schopen totálního uvědomění, musí být bezúhonný, tj. být zbaven všech pseudocílů, ideálů a konceptů, tak aby byl s to rozvíjet své schopnosti vnímat a být si vědom. Při bezúhonné práci na svém vědomí je čaroděj, ale i každá lidská bytost, s to dospět k energetickému faktu zvanému definitivní cesta. Definitivní cesta znamená dosažení takového stavu vědomí a vnitřní energie, že jsme schopni fungovat jako soudržný vědomý celek i za hranicí, kde už organismus fungovat nemůže, tedy po smrti. Tato transcendence vědomí, kdy překračujeme všechny limity dané organismu, vede k napojení na jiné energetické toky vesmíru. Stáváme se neorganickou bytostí a dosahujeme stavu nazývaného Totální svoboda. Touto metamorfózou čarodějové nedosahují nesmrtelnosti, nýbrž evoluce vlastního vědomí do kvalitativně daleko vyšších stavů existence. Podle Nagualů je to energetický imperativ vesmíru, aby si lidé uvědomili, že jediná věc, na které skutečně záleží, je jejich setkání s nekonečnem - Absolutnem.
- Výňatek z knihy Gato: 'Učení Nagualů'

Prispej
Pinterest