Spouští jóga přirozené vylučování DMT v mozku?


Sloučenina s poněkud komplikovaným jménem Dimethyltryptamin, známá také pod zkratkou DMT je velmi silný, přírodně se vyskytující halucinogen produkovaný rostlinami, jenž je přítomný v stopovém množství také v lidském těle. Vykazuje poměrně blízkou podobnost s dalšími halucinogeny, LSD a psilocybinem [účinnou látkou magických hub]. Jedná se o psychedelickou molekulu z rodiny 'tryptamina'. Tato látka je široce diskutována renomovanými vědci a lékaři, kteří se přou o to, zdali DMT může existovat, případně být produkována v přírodní formě uvnitř lidského těla. Vzhledem k legálnosti celého výzkumu však doposud nedošlo k významnějším vědeckým studiím, jež by mohly toto tvrzení potvrdit či vyvrátit. Osobnosti, jakou byla například ikona psychedelických přednášek spisovatel Terence McKenna, často hovořili o tom, že legálnost podobných výzkumů by s sebou mohla přinést nežádoucí společenskou diskuzi poměrně zásadních otázek, týkajících se naší sdílené konsenzuální reality, uspořádání současného systému a principů kultury, do níž jsme se narodili. Proto, a z mnoha dalších důvodů, nebyly v této oblasti prozatím provedeny žádné zásadnější studie a vědecké výzkumy, jež by potvrzovaly přítomnost a roli DMT v lidském mozku. Nicméně existuje celá řada tradic po celém světě, které ctí DMT jako posvátnou medicínu, jež umožňuje smrtelnému člověku nahlédnout nekonečnou realitu, jež někdy bývá nazývána jako 'duchovní svět', 'astrální rovina' nebo 'božství'.Zajímavé je, že tradice jógy na Východě má mnoho paralel s transcendentálními zážitky, o kterých podávají zprávy uživatelé DMT a podobných látek. Mystická jednota, kontakt s božským, komunikace s vyššími bytostmi nebo inteligencí - to všechno jsou témata jimiž je protkána cesta jógy, a to zejména v případě Rāja jógy (Královská jóga), nebo Kundaliní jógy. Přístup k navýšenému vědomí, a to jak sebe tak duchovního světa, je hlavním cílem různých aspektů jógy. Využitím a správnou kombinací kriyi (držení těla), mantry (liturgického zpěvu), mudry (pozice rukou) a meditace (uklidňovacím mysli), pomáhá jóga svým praktikujícím dosáhnout fyzické, duševní a duchovní rovnováhy, což údajně aktivuje sekreci různých žláz v těle.

Psychonaut je výzkumník, jenž se dobrovolně ponořuje do změněného stavu vědomí za použití nejrůznějších technik včetně těch vyvolaných mysl pozměňujícími látkami, aby zkoumal lidské vědomí, lidskou zkušenost a samotnou existenci lidství. Tento termín je používán pro pojmenování všech aktivit, sloužících pro navození změněných stavů vědomí se spirituálními záměry a s cílem průzkumu lidství, včetně šamanismu, lamaismu tibetské buddhistické tradice, smyslové deprivace a archaických i moderních uživatelů drog, kteří užívají entheogeny za účelem získání hlubších vhledů a spirituálních zkušeností. Tím nejzajímavším místem v těle psychonauta je nepochybně centrum mozku, obsahující šišinku mozkovou či hypofýzu, jež bývají v józe obvykle označovány jako intuitivní centrum a obecně pak bývají označovány jako 'třetí oko' či 'korunní čakra'. Toto centrum představuje v těle místo kde se uskutečňují vnitřní vize, probíhá intuice, odehrávají se sny a zhmotňují se mystické či duchovní zážitky. Existuje bezpočet zpráv o tom, že jóga spolehlivě spouští duchovní zážitky, někdy dokonce už během pouhých 3-10 minut. Pokud tomu tak skutečně je, může se jednat o případ, kdy dochází k chemické interakci v mozku, jež pravděpodobně zahrnuje také DMT, jež je, mimo v poslední době hlášených endogenních kanabinoidů, hlavním iniciátorem podobných zážitků v těle. Mnoho vědců, antropologů a výzkumníků je dnes přesvědčeno o tom, že DMT skutečně existuje v přírodní podobě v lidském těle a je zodpovědná za sny, zkušenosti blízké smrti a cestování mimo těla.

Pro jogína spočívá účel jeho praxe ve vyvážení duchovní energie v těle a k přivedení do jednoty se vším. Směrem k jednotě a osvícení se tak mystický zážitek stává porozuměním, jež prosvítá do jogínovy psychiky. Stavy meditativní blaženosti a snu podobné reality se mohou, podle jógové tradice, rozvinout u pokročilých jogínů, kterým umožní nahlédnout do takzvaných "duchovních oblastí", jež existují paralelně vedle naší materiální skutečnosti. Poněkud vědecky a poněkud mysticky řečeno, tyto stavy jsou přístupné díky cvičení, jež stimulují žlázy šišinky mozkové a hypofýzy, jež jsou nakonec zodpovědné za aktivaci a zpřístupnění takové zkušenosti. Velkou otázkou pro vědu nyní zůstává, aby dokázala, že je to právě chemická látka DMT, která nám umožňuje prorazit filtry naší běžné lidské mysli a nahlédnout do světa, jenž zůstává většině z nás ukrytý.

Vědci na Univerzitě Wisconsin-Madison zjistili, že DMT je přirozeně se vyskytující aminokyselina tryptofanu a že je strukturálně příbuzná mozkovému neurotransmiteru serotoninu. Podle Arnolda Ruoho, autora odborných publikací a předsedy farmakologického institutu fakulty medicíny na Univerzitě Wisconsin-Madison tento objev ukazuje pravdivost starého rčení, často používaného v případě biologického uspořádání přírodních molekul: Nic nejde nazmar! "V současné době nemáme ponětí o tom, jak může být receptor Sigma-1 spojen s halucinogenním činností ... [ale] naše nálezy podporují myšlenku, že biochemické změny molekul, jako je tryptofan mohou produkovat jednoduché sloučeniny, jako je DMT, které mohou být zaměřeny na další regulační dráhy obsluhované receptory Sigma-1. DMT může také odrážet přítomnost ještě větší rodiny přírodních látek, které vyplývají z jiných strukturálně příbuzných aminokyselin, které mohou dále upravovat receptor Sigma-1.", dodává Arnold Ruoho.

I když v současnosti stále nemáme žádnou solidní vědeckou odpověď, je jasné, že v lidském těle, jakož i v přírodě jako celku existuje místo pro podobné látky. A připomeneme li si znovu základní biomolekulární mantru "Nic nejde nazmar!", tak i pro DMT musí existovat ve vývoji přírody, člověka a lidského vědomí nějaká role. Pouze čas ukáže, zda věda otevře své dveře k plnému prozkoumání vnitřního potenciálu těchto látek a pomůže nabídnout jejich použití ve smysluplném souboru nastavení. Do té doby budou jogíni i nadále vstupovat na své každodenní duchovní pouti do světů 'vyšší reality', ať už za pomocí duchovní jogínské praxe nebo ve spolupráci s látkami, jež nám umožňují vnímat svět tak, tak jak to obvykle neděláme v každodenním životě.
- via timewheel.net