Tohle je náš svět

Až se zítra ráno probudíte a otevřete oči, chvíli počkejte. Nenaskakujte hned na povel do každodenní všední rutiny, která je povětšinou ovládána strachem a negativními emocemi. Zkuste si chvíli podržet to čisté, co se dostaví krátce po probuzení. Prodlužte si to. Posečkejte s naskládáním světa, v němž se permanentně bojíme o sebe a o své blízké. Nepouštějte si ráno zprávy, fakt vám nice neunikne. Odložte na chvíli všechny ty prezentované fiktivní příběhy plné nejistoty, bezmoci, strachu a naštvanosti, jež jsou doslova cítit ve vzduchu. Vyhněte se reklamním blokům. Zkuste si alespoň na malou chvíli podržet své vlastní vnímání přítomného oka mžiku. Vlastní čisté vnímání, nenaředěné kulturními toxikáliemi a hnusy, valícími se z všemožných (mediálních) kanálů. Podržte si to svoje. Je to nesmírně zdravé...Sdílíme jedno místo v nám známém Univerzu a tím je Země. Sdílíme ji s ostatními lidmi. Každý se rodí stejným způsobem a nese v sobě unikátní originální hodnotu, kterou může obohatit náš společný svět. Každý den, kdy se svým životem k tomuto bodu alespoň o kousek přiblížíme je výhrou pro celý svět, protože se stáváme součástí univezální tvořivé síly. Každý den, který věnujeme čemukoli jinému je ztrátou pro celý svět, protože čelí spolu s námi nekonečné a hluboké marnosti. Tohle je náš svět. Nic jiného nemáme. Děkuji stránkám 'Pekné fotky' za nádherný výběr nejlepších fotografií minulého týdne.