Pozvánka na festival 'Rádi s dětmi 2012'

Rád bych vás pozval na zajímavý Festival inspirativního vzdělání, který organizuje nadšený propagátor intuitivní pedagogiky a můj kamarád a spolupracovník Peter Živý. Festival má, podle slov svého organizátora, podnítit celostátní velkou výměnu zkušeností v Čechách a na Slovensku a koná se 9. - 11.11.2012 ve škole FANTÁZIA, Banská Bystrica. Můžete se těšit na zdieľanie toho najlepšieho tých, ktorí sú s deťmi najviac - učiteľov, rodičov, vychovávateľov a vedúcich krúžkov. Prednášky, tvorivé dielne, stretnutia, zážitkové aktivity, diskusie, hostia zo zahraničia. Vzájomná inšpirácia, posilnenie, podpora v zdieľaní života s deťmi. Praktický presah do praxe účastníkov podujatia.