Všechnu moc imaginaci

Máme k dispozici jeden život. Slovy "jeden život". Ten život nám permanentně běží před očima na plátně v kině Svět. Ale pozor, jsme to my, kdo za pochodu píše scénář, obsazuje herce a rozhoduje o žánru. Každý den přichází pokušení uhnout ze svého a vzít to jednodušší. Jednou je to přes strach, podruhé přes ego, jindy si to zdůvodníme jako racionální a výhodné. A přece někde v hloubce víme, když nám kříží cestu něco mazlavého a lepkavého, čeho se nepůjde zbavit do konce života. Pokaždé totiž máme také k dispozici variantu 'neuhnout'. Zabojovat za sebe a zůstat si na svém. Vede to nutně k poznání, že některé věci prostě nejsou na prodej. Uvědomil jsem si to dnes při procházení velkolepé výstavy Jana Švankmajera, kde jsem mezi exponáty našel ve vitríně tři dopisy:

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Kancelář prezidenta republiky
Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

V Praze dne 7. října 2011

Vážený pane Švankmajere,

je mi velkou ctí, že Vám mohu oznámit, že prezident republiky Václav Klaus se rozhodl, podle čl. 63 odst. 1 písm. h) a čl. 63 odst. 3 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a par. 7 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky, udělit Vám státní vyznamenání.

Toto své rozhodnutí prezident republiky odeslal předsedovi vlády ČR Petru Nečasovi ke kontrasignaci, která je podle zákona podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí.

Státní vyznamenání Vám prezident předá osobně - za předpokladu uskutečnění kontrasignace - při slavnostvní aktu u příležitosti státního svátku České republiky dne 28. října 2011 na Pražském hradě. Rád bych Vás požádal, abyste tuto důvěrnou informaci nesděloval dále, neboť rozhodnutí prezidenta republiky o udělení státních vyznamenání je zveřejněno až při slavnostním aktu.

Dovoluji si Vás tímto na slavnostní akt pozvat. S podrobnostmi týkajícími se Vaší účasti na ceremoniálu budete v příštích dnech kontaktován ředitelem protokolu Kanceláře prezidenta republiky.

S pozdravem
PhDr. Ing. jiří Weigl, CSc.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Vážený pane Weigle,

Celý život jsem dodržoval určité zásady, mezi něž patří nepřijímat žádné pocty, nebo vyznamenání od státu. Od jakéhokoliv státu. Proto jsem v roce 1989 odmítnul titul Zasloužilý umělec a v polovině devadesátých let nepřijal od francouzského státu insignie rytíře Řádu umění. Nevidím tedy důvod, proč bych se měl v tomto případě zachovat jinak.

Stát je organizované násilí, je zdrojem represe a manipulace. Celou svojí tvorbou jsem vždy stál na druhém břehu.

S pozdravem Všechnu moc imaginaci

Jan Švankmajer

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Prezident republiky

V Praze dne 21. října 2011

Vážený pane Švankmajere,

obdrželi jsme Váš dopis ze dne 17. října 2011, v němž sdělujete, že vzhledem ke své celoživotní zásadě nepřijímat žádné pocty či vyznamenání od jakéhokoliv státu, odmítáte státní vyznamenání, jímž jsem chtěl u příležitosti nadcházejícího svátku ČR ocenit Váš přínos české kultuře.

Vaše rozhodnutí plně respektuji, i když je mi to líto. Přeji Vám, vážený pane Švankmajere, mnoho úspěchů v uměleckém i osobním životě.

S pozdravem

Václav Klaus