Síla meditace (před a po)

Autor: Peter Seidler
Meditací se nejčastěji rozumí různé praktiky prohlubování soustředění. Pod pojem meditace řadíme několik činností, z nichž řada je spojována s dosažením změněného stavu vědomí. Cílem meditace je ale zejména kultivace mysli (její zklidnění) a získání vhledu (ať už do smyslu lidské existence a vesmíru nebo do osobních záležitostí).
- Wikipedie

Přiznám se, že mi nikdy moc nešlo (nebo mě spíš nebavilo) dlouhé setrvávání v zenových meditačních pauzách, ačkoli jedno mé odbobí bylo těmito pokusy víc než prodchnuto. Rigpa, jak říkají v Tibetu přirozenosti vědomí, tedy oné nepatrné pauze mezi tím, kdy skončí jedna myšlenka a dosud nezačně druhá, oné mezeře, jíž čarodějové nazývají 'vnitřním tichem', je tou nejpřirozenější podstatou našeho vědomí, pohřbenou pod 'nesmysly' všedního dne. Leží na dně jako zářivý jiskrnný diamant a čeká na svůj objev. Tam někde je podstata nás samých, nezačínajících a nekončících, protože už z podstaty nesmrtelných. Síla meditace (jako jedné z nekonečného  množství cest) nás k ní může dovést. Podívejte se na zajímavé fotografie umělce Petera Seidlera, jenž shromáždil pozoruhodné portréty lidí před a po měsíčním meditačním ústranní.
Prispej
Pinterest