Moudrost, láska i smrt jsou ženského rodu

Autor: Alex Grey

Motto: Nejvyšším stavem vědomí je láska.

Nemůžeme hovořit o životě, aniž bychom jedním dechem neoslovovali smrt. Smrt krmí život. Žena přemosťuje smrt tím, že dává vzniknout novému životu. Žena vždy a za všech okolností stojí na jeho straně. V tichém snění magicky tahá za jemná živá vlákna, jimiž spřádá události vedoucí k celistvosti. Jejímu dosahu na celek musíme naslouchat, přestože je to tak nepohodlné. Žena je divoká bytost a prameny jejích vlasů vyvěrají z moudrosti.

Autor: Alex Grey
Ocitl jsem se tváří v tvář děsivé všepožírající tiché temné prázdnotě, jež polykala jeden můj pokus o pohled za druhým. Jediným odrazem zůstala mi moje vlastní tvář. Aktivní tvář nekonečna. Šklebila se na mně z druhé strany a vyzývala mě ke spolupráci. Další pečeť byla rozlomena a cosi bylo počato. O tomto víkendu ocitl jsem se v události, kdy se Duch muže konečně pokorně poklonil divoké ženě a předal jí prostor ve kterém může začít svobodně tvořit. Českou kotlinu, tu přenádhernou hvězdnou jizvu na tváři Země, čeká nový čas. Přijde z hor, odkud mocná čarodějná žena - černá matka, jež jednou rukou tvoří a druhou ničí - pozvedne svůj hlas, jenž zazní v údolích jako burácející hrom. Žena ve znamení sovy přikryje svou moudrostí tuto zem a dá tak příklad celému světu. Žena delfín vyzve srdce jejího lidu k lehkosti. Tyto tři ženy jsou sestry, jimž byl do ruky vložen klíč. Moudrost, láska i smrt jsou ženského rodu. Jen žena skutečně ví, že nejvyšším stavem vědomí je láska.Prispej